Katalogiseringshåndbog med
bibliografiske hjælpemidler
for danske biblioteker

Slots-og Kulturstyrelsen

 

Under udvikling

 

Når Danmark i løbet  af 2026 overgår til de nye katalogiseringsregler RDA, vil denne side blive erstattet af en ny hjemmeside med katalogiseringshåndbog, danMARC3-format mv.

 


© Slots- og Kulturstyrelsen SLKS Persondatapolitik
SLKS Tilgængelighedserklæring