Felt 020 Nationalbibliografisk nummer Felt 022 ISSN og/eller anskaffelsesvilkår

Felt 021 ISBN og/eller anskaffelsesvilkår

 e      M   ISBN (13-cifret)
 a      M   ISBN (10-cifret)
 b   G  M   tilføjelse (til ISBN, anskaffelsesvilkår eller bestillingsnummer)
 c      M   bindtype
 d   G   M   anskaffelsesvilkår/pris
 x   G  M   fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISBN
 n   G   M   bestillingsnummer
 w   G  M   ISBN for andre udgaver/versioner nævnt i materialet


ISBN = International standard bog nummerering (DS/ISO 2108)1

ISBN er defineret til brug for bøger, bind af årspublikationer, mikrokort og mikrodatamatprogrammer.

Når et materiale indeholder flere ISBN, inddateres de i hvert sit felt 021.

ISBN består af 13 eller 10 cifre.
ISBN-13 cifret er inddelt i 5 grupper: prefix, landenummer, forlagsnummer, titelnummer, kontrolciffer.
ISBN-10 cifret er inddelt i 4 grupper: landenummer, forlagsnummer, titelnummer, kontrolciffer.
Efter 1. januar 2007 er alle nye ISBN 13 cifrede.

Maskingenerering: Den indledende tekst 'ISBN', som er en del af standarden, inddateres ikke, men maskingenereres ved fremvisning.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *e anvendes til ISBN-13. Det 13-cifrede ISBN inddateres kompakt.

Delfelt *a anvendes til ISBN-10. ISBN-10 inddateres med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire eller fem dele. Hvis nummeret i materialet er trykt kompakt, vil det kunne inddateres kompakt.

Hvis et materiale indeholder såvel et 10- som et 13-cifret ISBN, inddateres disse numre i hvert sit felt 021.
Den anbefalede rækkefølge vil være at inddatere det 13-cifrede ISBN i det første felt 021 i delfelt *e. Det 10-cifrede ISBN inddateres i det næste felt 021 i delfelt *a.
I ovennævnte tilfælde (hvor materialet indeholder såvel et 10- som et 13-cifret ISBN) inddateres øvrige oplysninger (delfelterne *b, *c, *d, *n og *w) i det felt 021, hvor delfelt *e er anvendt. (se eksemplerne 9,10 og 11 nedenfor).

Delfelt *b anvendes til parentetiske tilføjelser. I dette delfelt kan angives bindnummer ved flerbindsværker uden bindspecifikation.

Delfelt *d kan anvendes til oplysning om pris og udleveringsforhold, fx valutabeløb, betalingsform, salgsbegrænsning og i nyt delfelt *d: særpris, rabatpris, fællespris for flere styk eller lignende.

Delfelt *x anvendes til fejltrykte eller fejlagtigt anvendte ISBN i materialet. Fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISBN-13 inddateres i det felt 021, hvor der er anvendt delfelt *e, mens fejlagtige ISBN-10 inddateres i det felt 021, hvor der er anvendt delfelt *a.

Delfelt *n indgår som del af rekvisitionsdata i forbindelse med nyhedsfortegnelser, tilbudsmaterialer og lign. Numre i materialet, der primært anføres som generelle identifikationsdata, formateres som note i felt 538.


Eksempler
1
021 00 *a 87-85207-17-3 *b korrigeret *x 87-85207-06-3
eller
021 00 *a 87-85207-17-3 *x 87-85207-06-3
(Teksten 'korrigeret' kan genereres automatisk på grundlag af forekomsten af delfelt *x)

2
021 00 *a 87-00-53226-6 *c hft. *d kr. 148,00
021 00 *a 87-00-53227-4 *c indb. *d kr. 192,00

3
021 00 *a 87-503-2701-1 *b dansk
021 00 *a 91-7052-374-6 *b svensk

4
021 00 *d kr. 60,00 *b inkl. bilag

5
021 00 *a 87-503-1408-4 *b Statens Trykningskontor *c hft. *d kr. 6,90

6
021 00 *d Kr. 370,00 *d kr. 742,98 *b med kopieringsret for amtscentraler

7
021 00 *d Til leje kun til undervisningsvirksomhed *b kr. 45,00, lånetid en uge

8
021 00 *n HL 00844863 *c hf. *d kr. 124,85

9
021 00 *e 9788741201870 *c hf. *d. kr. 325,00
021 00 *a 87-412-0187-6

10
021 00 *e 9788775240128 *b nr. 2 *c ib. blåt linson *d kr. 69,00
021 00 *a 87-7524-12-2
021 00 *e 9788775240135 *b nr. 3 *c ib. sort pluv. *d kr. 69,00
021 00 *a 87-7524-013-0

11
021 00 *e 9788761615107 *c hf. *d kr. 109,95
021 00 *a 87-616-1510-2
021 00 *a 87-12-02764-2 *b 1.-5. oplag

12
021 00 *a 0-7553-3003-X *c (A format) *d £6,99
021 00 *w 0-7553-0759-3 *c (B format)


1. DS/ISO 2108. Information og dokumentation - International standard bog nummerering (ISBN). (Engelsk tekst). Charlottenlund : Dansk Standard.
_