Felt 044 Pædagogiske fagkoder (FUI) Felt 060 National Library of Medicine klassifikation

Felt 050 Library of Congress klassifikation

 a   G   V   Library of Congress klassifikation
 b         udvidelse
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 050 forekommer i poster fra Library of Congress, men anvendes ikke af danske biblioteker.
Forklaring på koderne findes i MARC 21 Field 050.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i indledningen til formatet.


Eksempel
1
050 00 *a QC861.2 *b B36

_