Felt 082 DDC Felt 087-089 Lokalt definerede felter til klassifikationsnotationer

Felt 085 British Catalogue of Music klassifikation

 a      V   British Catalogue of Music klassifikation
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 085 forekommer alene i poster konverteret fra MARC 21.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i indledningen til formatet.


Eksempler
1
085 00 *a MME

2
085 00 *a ADGKADT (YDCVB/XCF101)

_