Felt 085 British Catalogue of Music klassifikation Felt 090-095 Lokale felter

Felt 087-089 Lokalt definerede felter til klassifikationsnotationer

 a-z         defineres lokalt


Felt 087, 088 og 089 anvendes til lokale klassifikationer: dels rent lokale systemer, dels fx lokalt tildelte UDK/DK-notationer.

Det anbefales først og fremmest at anvende felt 088.

Delfelter defineres lokalt. Delfelterne *a til *z kan anvendes.

Vedrørende den danske decimalklassedeling DK, se felt 652 og 654.

_