240 Værk eller udtryk manifesteret Felt 243 Konstrueret titel på samling

242 Oversat titel

Feltet kan ikke gentages

 a      M   hovedtitel
 c   G   M   undertitel og anden titelinformation
 n   G   M   numerisk betegnelse for del
 o   G   M   titel på del


Felt 242 skal kun benyttes til titler, der er oversat af den katalogiserende institution.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


_