243 Konstrueret titel på samling Felt 247 Sektionsspecifikation for flerbindsværk

Felt 245 Manifestationstitel og ophavsangivelse

Feltet kan ikke gentages

 a   G   M   titel
 b   G   M   rest af titel eller alternativ titel
 m   G   M   materialebetegnelse
 ø      M   identificerende tilføjelse til titlen
 æ      M   identificerende tilføjelse til titlen (periodica)
 n   G   M   numerisk betegnelse for del
 o   G   M   titel på del
 c   G   M   undertitel og anden titelinformation
 u   G   M   markant undertitel
 l   G   M   spilletid
 e   G   M   ophavsangivelse, som giver anledning til opslag
 f   G   M   ophavsangivelse, som ikke giver anledning til opslag
 k      M   medlemmer af en gruppe
 p   G   M   paralleltitel
 q   G   M   parallel numerisk betegnelse for del
 r   G   M   parallel titel på del
 s   G   M   parallel undertitel og anden titelinformation
 t      M   parallel ophavsangivelse
 x   G   M   hovedtitel på tilføjet værk, anonymt eller af andet ophav
 w   G   M   udgavebetegnelse i titelfeltet
 g      M   numerisk eller alfabetisk betegnelse for bind (bindposter)
 z   G   M   ISRC


Felt 245 er obligatorisk i alle bibliografiske poster uanset posttype og på alle katalogiseringsniveauer.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


TITELANGIVELSER

Delfelt *a anvendes til hovedtitel samt titel i sektions-, bind- og analyseposter.

Eksempler
1
245 00 *a Den første månerejse

2
245 00 *a Danmarks Biblioteksskoles skrifter

3
245 00 *n [Del] 1 *a Spansk begynderkursus
(Sektionspost)

4
245 00 *a Tekstbog
(Bindpost)

Hvis et materiale indeholder flere værker af samme ophav uden fælles titel, inddateres hovedtitlerne på 2. og følgende værk(er) i hvert sit delfelt *a, eventuelt med andre delfelter imellem.

Eksempler
5
245 00 *a La mer *m musikalier *a Khama *a Rhapsody for clarinet and orchestra *e Claude Debussy

6
245 00 *a Four small dances *m musikalier *a and, Six Hungarian folksongs *e Béla Bartok *e arranged for junior string orchestra by Gábor Darvas
745 00 *a Six Hungarian folksongs

Delfelt *b anvendes såfremt hovedtitlen er meget lang eller til alternative titler, som er sprogligt sammenhængende med hovedtitlen.
Den første del af hovedtitlen indtil et sprogligt naturligt ophold inddateres i *a, og vil kunne bruges til præsentation, tekst på bogrygge osv., *b vil så være resttitlen.

Eksempel
7
245 00 *a Candide *b eller Optimismen

Delfelt *m kan anvendes til angivelse af materialebetegnelsen, hvis denne ikke maskingenereres ud fra indhold i felt 336 eller felt 009.

Eksempel
8
245 00 *a Life in the time of Charles Dickens *m billede *e editor, Albert Ammermann *a The time, the life, the works of Charles Dickens, and excerpts from Dickens on America *m lydoptagelse *e read by Ian Brett and Peter Howell

Delfelt *ø indeholder en identificerende tilføjelse og kan anvendes til at skelne i øvrigt ens manifestationer.

Eksempler
9
245 00 *a Trafikrapport *ø Nykøbing Falster
245 00 *a Trafikrapport *ø Åbenrå

10
245 *a Vegetation
245 *a Vegetation *ø [in Botswana]

11
245 *a Annie Hall
245 *a Annie Hall *ø [trailer]

12
245 00 *a Eventyr *c udvalg for store børn *e af H.C. Andersen *ø Udvalg for store børn

13
245 00 *a Fem sorte høns *e Nevil Shute *ø Magnaprintserien
440 00*0*aMagnaPrintserien *V 217 *v nr. 217

14
245 *a Rosenborg *ø Tysk tekst

Ved musikalier og musikoptagelser forekommer mange udgaver, hvorfor sondringsdata også anvendes som sorteringselement i delfelt *Ø. Se også Indledningen til formatet.

Eksempler
15
245 00 *a Julens sange *c for klaver med becifring eller for blokfløjte *e udgivet af Johannes Fabricius *Ø fabricius *ø Ved Johannes Fabricius

Delfelt *æ er en sammensmeltning af delfelt *e og *ø, en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til hovedtitlen. Er ophavsangivelsens og tilføjelsens form forskellig, vil det være nødvendigt at bruge *e og *ø. Delfelt *æ anvendes kun til at adskille periodicatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse.

Eksempler
16
245 00 *a Årsskrift *æ Politihistorisk Selskab

17
245 00 *a Årsskrift *æ Lolland-Falsters Stiftsmuseum *ø 1987

18
245 00 *a Årbog *æ Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg *e udgivet af Handels- og Søfartsmuseets Venner
(Handels- og Søfartsmuseet er både det ene af to ophav og identificerende tilføjelse til titlen)

Delfelt *n og *o anvendes til angivelse af numerisk eller alfabetisk betegnelse og titel på del, herunder når et supplement til eller en sektion af et periodicum katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o.

Eksempler
19
245 00 *a Acta radiologica *o Supplementum

20
245 00 *a Journal of polymer science *n Part A *o General papers

Delfelt *n anvendes desuden i sektionsposter til numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektionen.

Delfelt *c anvendes til undertitler og anden titelinformation. Flere undertitler inddateres i hvert sit delfelt *c. Se også delfelt *u.

Eksempel
21
245 00 *a Amor og Psyke *c en kvindelig psyke og dens udvikling *c en kommentar til Apuleius' eventyr

Delfelt *u anvendes til undertitler, der er så markante, at de bør kunne indgå i et titelregister. Andre undertitler formateres i delfelt *c.

Eksempel
22
245 00 *a dit *u dansk institutionstidsskrift

23
245 00 *a Sinfonie Nr. 3 *u Eroica

Delfelt *z anvendes til ISRC (International standard recording code) efter de respektive titler i felt 245.

Delfelt *l anvendes ved katalogisering til Nationalbibliografien (musikoptagelser) til at inddatere spilletiden for hvert enkelt nummer og knytter sig til det nærmest foregående delfelt *a.

Eksempel
24
245 00 *a Spanish music *l 56:41 min *e Carsten Grøndahl, guitar

Delfelt *p *q *r *s og *t anvendes til parallelle titelelementer. Parallelle oplysninger inddateres efter øvrige titelelementer. Paralleltitler inddateres i hvert sit delfelt *p.

Eksempler
25
245 00 *a Bulletin of the Geological Society of Denmark *p Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening

26
245 00 *a Danmark *c land og by
eller
245 00 *a Danmark *c land og by * s town and country *s la ville et la campagne *s el campo y la ciudad *s Stadt und Land

27
245 00 *a Abbreviations of typical words in bibliographical references *e International Organization for Standardization *p Abréviations des mots typiques dans les références bibliographiques *t Organisation internationale des normalisation

28
245 00 *a Meteorologisk årbog *n 2. del *o Grønland *p Meteorological yearbook *q Part 2 *r Greenland

Delfelt *x anvendes, hvis et materiale indeholder flere værker af hver sit ophav, eller uden ophav, og uden fælles titel. Hovedtitlen på 2. og følgende værk inddateres i hvert sit delfelt *x.

Eksempel
29
245 00 *a Humanismens krise *e af H.C. Branner *x Eneren og massen *e af Martin A. Hansen

Delfelt *w anvendes, hvis et materiale indeholder flere værker uden fælles titel, og der til en titel er knyttet en udgavebetegnelse.

Eksempel
30
245 00 *a Lov om kommunernes styrelse *e med kommentarer af Preben Espersen og Erik Harder *w 5. reviderede udgave *x Normalstyrelsesvedtægt og normal forretningsorden *e med kommentarer af Preben Espersen *w 4. reviderede udgave

Delfelt *g anvendes til numerisk eller alfabetisk betegnelse for bind i bindposter.

Eksempel
31
245 00 *g [Bind] 1 *a Indre by

OPHAVSANGIVELSER

Delfelt *e anvendes til ophavsangivelser, som giver anledning til opslag.

Eksempler
32
245 00 *a De gode tider *e Anders Bodelsen

33
245 00 *a Danske opslagsværker *e redigeret af Axel Andersen

34
245 00 *a The vision of Sir Launfal *e by James Russell Lowell *x The courtship of Miles Standish *e by Henry Wadsworth Longfellow *x Snow bound *e John Greenleaf Whittier *e [all] edited with an introduction and notes by Charles Robert Gaston

35
245 00 *a Orm og tyr *e af Martin A. Hansen *e med træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen

Delfelt *f anvendes til ophavsangivelser, der ikke kræver indførsel, fx oversættere, almindelige illustratorer, udarbejdere af forord og lign. samt anonyme ophavsangivelser.

Eksempler
36
245 00 *a Turen går til Israel *e manuskript: Herbert Pundik *f kort og vignetter: Ib Withen *f redaktion: Erik Langkjær

37
245 00 *a Lafontaines fabler *f oversat fra fransk

38
245 00 *a De gamle levende hegn *e af Mads Nielsen, Kristian Vyff, Axel Johansen *f tillæg: Hegnenes betydning for landøkonomien og for jagtvildtet af Ole Hammer, Frode Olsen og Egon Sørensen

39
245 00 *a Memoir of Bowman Hendry *e by a Physician

Delfelt *k kan anvendes ved musikoptagelser til navne på medlemmer af en gruppe, et ensemble eller lignende og inddateres umiddelbart efter det delfelt *e, hvori gruppen mv. er inddateret.

Eksempel
40
245 00 *a Quadrophenia *m musikoptagelse *e in its entirety by Pete Townshend *e The Who *k John Entwistle, Roger Daltrey, Keith Moon, Pete Townshend

_