danMARC2 (RDA)
Forrige afsnit Felt 259 Filbeskrivelse Felt 264 Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice (RDA) Næste afsnit

Felt 260 Publicering, distribution el.lign.

 a   G   hjemsted for forlag
 d   G   adresse på forlag, distributør el.lign.
 b   G   navn på forlag
 f   G   hjemsted for distributør el.lign.
 g   G   navn på distributør el.lign.
 p   G   navn på forlag, distributør el.lign. på andet sprog eller i andet alfabet
 e   G   funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.
 c   G   udgivelsesår, distributionsår el.lign.
 k      Trykkerioplysning (Nationalbibliografien)
 r   G   produktionssted
 s   G   producentens adresse
 t   G   producentens navn
 x      genudgivelsesår (issn network)
 j    G    produktionsår

Delfelt *c gentages kun, hvis der er et årstal til hver sin angivelse af forlag eller distributør.

Håndskrifters datering inddateres i delfelt *c .

Delfelt *k er forbeholdt Nationalbibliografien. Delfeltet udfyldes til brug ved Pligtafleveringens reklamationer efter uafleveret materiale.

Delfelt *x er forbeholdt ISSN Network. I delfelt *x inddateres årstallet for et senere optryk af samme periodicum, hvis oprindelige udgivelsesår er inddateret i 008 *a.

Producentoplysningerne er knyttet til oplaget og inddateres derfor i felt 521 , hvis oplagsoplysningerne er inddateret der.

Note om numre, der indgår i materialet, se felt 538 .

I delfelt *j inddateres produktionsåret. Dog inddateres produktionsåret i delfelt *c, hvis udgivelsesåret ikke er kendt.

Eksempler

1

260 00 *a København *b Universitetsforlaget *b
i kommission hos Akademisk Forlag

2

260 00 *a ... *b Editions du peuple *p Commoner's Pub *c ...

3

260 00 *a San Francisco *b Davidson Film *e produktionsselskab *a
Morristown, N.J. *b Dilver Burdettt *e forlag

4

260 00 *a [København] *d Viingaardstræde No. 1 *b
Rosenkilde's Atelier *c [mellem 1863 og 1873]

5

260 00 *a New York *b Epic *c 1986, p 1980-1986 (lydoptagelse)

6

260 00 *a London *b Educational Records *f New York
*g Edcorp *e distributør *c 1973, [distribueret] 1975

7

260 00 *a [London?] *b [s.n.] *c 1871 *r London *t Lord's Press

8

260 00 *a [S.l.] *b [s.n.] *c 1971- *r København *t Nico Bogtryk

9

245 00 *a Exil *m håndskrift *e St.-J. Perse
260 00 *c 1941

10

260 00 *a Højbjerg *b [Gymnasieskolernes Musiklærerforening]
*f Århus *g Käthe Münster *d Kasted Byvej 15, 8200 N *c [1982]-

11

260 00 *a Copenhagen *b published for
the International Union of Chrystallography by Munksgaard

12

260 00 *a [Nørre Snede] *b Trio *c 1988 *k Nørre Snede Offset,
Nørre Snede


_