Felt 264 Produktion, publikation, distribution, fremstilling og copyright oplysninger Felt 320 Forkortelsesversion (punktbøger)

Felt 300 Fysisk beskrivelse

 n   G   M   specifik materialebetegnelse, herunder antal materialer
 a   G   M   omfang
 b   G   M   yderligere fysisk beskrivelse
 c   G   M   størrelse
 d   G   M   bilag, herunder specifik materialebetegnelse og antal bilag
 e   G   M   tekniske oplysninger
 l   G   M   spilletid


Felt 300 anvendes til den overordnede beskrivelse af et materiales fysiske karakteristika.

Mere detaljerede eller specifikke oplysninger om et materiales fysiske karakteristika kan gives i felt 340 Beskrivelse af fysisk medium.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


I delfelt *n inddateres specifik materialebetegnelse. Delfelt *n anvendes ikke ved boglige materialer.

I delfelt *a inddateres antal sider eller bind eller tilsvarende omfangsbetegnelse. Delfeltet anvendes ikke til beholdningsangivelse for uafsluttede flerbindsværker. Disse kan inddateres i felt 580, indtil værket er afsluttet.

Efter delfelt *d kan de øvrige delfelter anvendes til oplysninger om bilaget.

Tekniske oplysninger til den specifikke materialebetegnelse kan inddateres i delfelt *e.
Oplysninger om systemkrav inddateres i felt 501.


Eksempler
1
300 00 *n 1 grafisk blad (følbar)

2
300 00 *n 1 partitur *a 23 sider *n 1 dirigentstemme - klaver *n 16 stemmer

3
300 00 *a 1-8 i 5 bd.

4
300 00 *a 2 bd. (xxxxi, 999 sider)

5
300 00 *a 300 sider (tryk og punktskrift)

6
300 00 *a 492 sider *b ill. i farver

7
300 00 *n 1 falset ark *a 8 sider

8
300 00 *n 1 filmstrimmel *e Viewmaster *a 7 dobbeltbilleder *b farve

9
300 00 *n 1 atlas *a [118] sider, 53 sider med tav. *b ill., kort i farver *d 1 transparent i farver

10
300 00 *a 271 sider *b ill. *d 1 atlas i lomme *a 37 sider, 19 bl. *b kort i farver

11
300 00 *n 38 mikroficher *b 1:42, negativ *d bibliotekskoder *a 11 papirkort

_