Felt 440 Seriebetegnelse i materialets form Felt 501 Note om systemkrav eller adgangsmåde

Felt 500 Note om et periodicums frekvens

 a      V   note om et periodicums frekvensFelt 500 anvendes til oplysning om udgivelsesrytmen i et periodicums løbetid eller opdateringsfrekvensen for et ajourføringsværk.
Også ændringer i frekvensen anføres i felt 500.

Kode for et periodicums frekvens angives i felt 008 delfelt *c.


Eksempler
1
008 00 *c w
500 00 *a Ugentlig

2
500 00 *a Månedlig undtagen august

3
500 00 *a Halvårlig (1974-1988), årlig (1989- )
(Ændret udgivelsesfrekvens)

4
500 00 *a Hvert eller hvert 2. år

_