Felt 500 Note om et periodicums frekvens Felt 502 Note om originaltitel eller oversættelse

Felt 501 Note om systemkrav eller adgangsmåde

 i      M   indledende tekst
 a      M   note om systemkrav
 b      M   note om adgangsmåde
 u   G   M   link
 y   G   M   tekst til link
 0      kode for ren nationalbibliografi Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a anvendes til oplysninger om krav til maskinel og programmel for et elektronisk materiale i fast fysisk form. Delfelt *a anvendes også sammen med delfelt *i, hvor den indledende tekst 'Nødvendigt udstyr' er mere anvendelig end 'Systemkrav'.

Delfelt *b anvendes til at oplyse adgangsmåden til et elektronisk materiale i onlinetilgængelig form.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, hvor der findes supplerende oplysninger om systemkrav eller adgangsmåde.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.
I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
501 00 *a Pc; dos; VGA-skærm
(Ved fremvisning kan indledende tekst ’Systemkrav’ maskingenereres)

2
501 00 *a Pc; 486/50 Mhz; 8 MB ram; Windows 3.1 eller senere Windows95; harddisk med min. 10 MB fri plads; cd-rom-drev med dobbelt hastighed; 16 bit SoundBlasterkompatibelt lydkort; 16 bit (64 kB) farveskærm (640x480 billedopløsning); højttalere eller hovedtelefoner; mus eller andet pegeudstyr

3
501 00 *a Macintosh, 040 eller bedre anbefales; min. 8 MB ram; System 7

4
501 00 *b Internet via World Wide Web
(Ved fremvisning kan indledende tekst ’Systemkrav’ maskingenereres)

5
501 00 *b Internet e-mail. Adresse:strandgaard@borgen.dk

6
501 00 *b Master and use copy. Digital master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002 *u http://purl.oclc.org/DLF/benchrepro0212

7
501 00 *i Nødvendigt udstyr *a Nintendo wii 501 *i Nødvendigt udstyr *a iPad, iPhone (3G) eller iPod touch (2G); iBooks 1.3.1; IOS 4.3.3

8
501 00 *b Ses ikke længere på hjemmesiden: https://www.madkulturen.dk

_