Felt 502 Note om oversættelsesforlæg Felt 505 Note om værkets art eller form

Felt 504 Indholdsbeskrivende note

 a      U   indholdsbeskrivende note
 u   G      link
 y   G      tekst til link
 0       kode for ren nationalbibliografiFelt 504 anvendes til indholdsbeskrivende noter, herunder også resumé eller abstract af materialets indhold.

En indholdsciterende note angives i felt 530.

Note om litteraturhenvisninger og registre inddateres i felt 532,
note om partielt indhold i felt 534.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, når felt 504 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.
I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
504 00 *a "Collection of essays on economic subjects"

2
504 00 *a Kortet viser områdeafgrænsning for fjernvarme og naturgas

3
504 00 *a Papirer, som hovedsagelig dækker Allen's tjenestetid som U.S. senator 1837-1848 og som guvernør i Ohio 1873-1874. Indeholder nogle af hans taler, udkast til hans breve og breve fra forskellige korrespondenter om politiske anliggenheder i Ohio

4
504 00 *a Resumé: Beretninger fra den spanske borgerkrig og de følgende 35 års diktatur

5
504 00 *a I tekst og farvefotos fortælles om den kinesiske panda, dens liv i de store skove og mulighederne for at redde den fra at uddø

6
504 00 *a På billedet: person, palme, skyggelignende klippeformationer

7
504 00 *a Summary: "In Light, Landscape and the Creative Quest: Early Artists of Santa Fe, author Stacia Lewandowski takes the reader on an art journey that begins in the days before Santa Fe could boast a single gallery or art museum. Over forty artists [primarily painters] are presented, including well-known and lesser-known figures of the Santa Fe art community, Native American and Hispano artists, as well as notable visitors to the city, such as artists Robert Henri, Edward Hopper and Stuart Davis. With fascinating stories and biographical material, the author explains how the convergence of this extraordinarily creative group of people made a lasting impact on Santa Fe's cultural life. Biographical material is enriched by lively quotes and illuminating stories from the period and complemented by colorful examples of each artist's work."-- *u http://www.salska.com/2571/index.html *u http://www.walkinginthepathoftheartists.com/2571/index.html

_