Felt 507 Note om anledning til udgivelse Felt 509 Note om besætning (musikalier)

Felt 508 Note om sprog og alfabet

 a      U   note om sprog og alfabet
 0      kode for ren nationalbibliografiFelt 508 anvendes til noter om materialets talte eller skrevne indhold, sprog og/eller alfabet.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Sprogkoder inddateres i felt 041.

Note om oversættelse kan angives i felt 502.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.

Eksempler
1
508 00 *a Delvis med dansk og engelsk tekst

2
508 00 *a Med engelsk resumé

3
508 00 *a Latinsk tekst, parallel engelsk oversættelse

4
508 00 *a Signaturforklaring på dansk, grønlandsk og engelsk

5
508 00 *a Hebraisk tekst (translittereret)

6
508 00 *a Sunget på fransk

7
508 00 *a Indeholder latinske og kyrilliske bogstaver

8
508 00 *a Spilleregler på dansk, svensk, norsk og finsk

_