Felt 508 Note om sprog og alfabet Felt 512 Note til beskrivelsen

Felt 509 Note om besætning (musikalier)

 a      U   note om besætning
 0      kode for ren nationalbibliografi


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.

Delfelt *a anvendes ligeledes i forbindelse med drejebøger, hvor antal roller kan anføres og specificeres ligesom antal scener/locations samt forventet varighed kan anføres.

Delfelt *a anvendes til nøjagtig dansk besætnings- eller udførelsesangivelse, hvis den ikke er inddateret i felt 240, samt til besætningsnoter til sang- og salmebøger.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Besætnings- eller udførelsesangivelsen inddateres med standardiserede navne på vokal- og instrumentalstemmer uden brug af forkortelser. Standardiserede navne fremgår af den danske RDA-profil.
Ved orkesterværker inddateres en af følgende betegnelser for orkestret: orkester, strygeorkester, blæseorkester, big band, brass band.
Ved orkesterværker, der foreligger i stemmer, specificeres stemmerne uforkortet.


Eksempler
1
509 00 *a For orgel

2
509 00 *a For horn i Es

3
509 00 *a For sangstemme med becifring (med guitargreb)

4
509 00 *a For soli, kor og orkester

5
509 00 *a For 2 altblokfløjter, 2 oboer, 2 violiner og continuo

_