Felt 509 Note om besætning (musikalier) Felt 513 Note om fælles ophavsangivelse (musikoptagelser)

Felt 512 Note til beskrivelsen

 1         kode for entitetsniveau
 a         generel note til beskrivelsen (sumdelfelt)
 i         indledende tekst
 t   G      titel
 e   G      ophavsangivelse
 d   G      ophavsangivelse foran titel
 x   G      anonym titel
 b   G      supplerende tekst
 u   G      link
 y   G      tekst til linkFelt 512 anvendes til udbygning af beskrivelsen af det foreliggende materiale med oplysninger, som er hentet fra materialet eller andre kilder, men som ikke kan anbringes i selve beskrivelsen.

Noter, der indeholder varierende former af titel eller undertitel kan inddateres her.
Ønskes opslag på variantformen anvendes specifikke delfelter, hvor titlen formateres i delfelt *t. Alternativt kan noten inddateres i sumdelfeltet *a og titlen gentages i felt 745.
Som alternativ til note i felt 512 kan felt 745 med en indledende tekst i delfelt *i anvendes.

Noter om tidligere udgaver, se felt 520.


I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d og *x afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten.
Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.
Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 512 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.
I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
512 00 *1 m *a Titlen hentet fra omslaget

2
512 00 *1 m *a Konstrueret titel

3
512 00 *1 m *a Titlen hentet fra æske

4
512 00 *1 m *a Også med titelside på russisk

5
512 00 *1 m *a På mappen forfatter og titel i braille

6
512 00 *1 m *a På omslaget: Kvindernes oplevelser, ønsker og meninger : hovedrapport fra en landsomfattende forbrugerundersøgelse 1984
eller:
512 00 *1 m *i På omslaget *t Kvindernes oplevelser, ønsker og meninger : hovedrapport fra en landsomfattende forbrugerundersøgelse 1984

7
512 00 *1 v *a Kumbel pseudonym for Piet Hein

8
512 00 *1 v *a Tilskrives Thomas Dekker

9
512 00 *1 m *a Øverst på titelsiden: Kirke- og Undervisningsdepartementet
eller:
512 00 *1 m *i Øverst på titelsiden *e Kirke- og Undervisningsdepartementet

10
512 00 *1 v *a Udarbejdet af Abraham Ortelius ifølge: Atlantes Neerlandici / ed. C. Koeman. Vol. 3, s. 38
eller:
512 00 *1 v *i Udarbejdet af *e Abraham Ortelius *b ifølge: Atlantes Neerlandici / ed. C. Koeman. Vol. 3, s. 38

11
512 00 *1 v *a Tidligere tilskrevet Händel

12
512 00 *1 v *a Libretto af Arrigo Boito efter Victor Hugos roman Angelo

13
512 00 *1 m *a IR: Inge Reusch

14
512 00 *1 u *a Medvirkende: Francis Norman, Patricia Pellegrino, Roberta Stevens, Mary Strange, Marcus Vesic
eller:
512 00 *1 u *i Medvirkende *e Francis Norman *e Patricia Pellegrino *e Roberta Stevens *e May Strange *e Marcus Vesic

15
512 00 *1 u *a Optagelse af tale på University of Kentucky Academic Library Institute, Lexington, Ky., 24. maj 1984

16
512 00 *1 m *a Manual: Version 4.2

17
512 00 *1 v *a Opdateres hver måned på Internet *u http://cinemania.msn.com

18
512 00 *1 v *a Hver udgave erstatter den foregående. Hertil udkommer kumulerede supplementer

19
512 00 *1 v *a Årg. 1939-1945 ikke udkommet

20
512 00 *1 v *a Brændvidde 5944, højde 12000 fod

21
512 00 *1 v *a Beretningsåret slutter 30. juni

22
512 00 *1 v *a Skiftende forlag

23
512 00 *1 u *a Liveoptagelse af koncert, KB-hallen, København 1.4.1975

24
512 00 *1 v *a Ajourføres årligt

25
512 00 *1 m *a Modstående sider med ens paginering

26
512 00 *1 m *a 4 kort på 2 falsede blade i lomme

27
512 00 *1 m *a Trykt recto-verso

28
512 00 *1 v *a Hvert 7. nummer indeholder dias

29
512 00 *1 v *a Sidste nummer i hver årgang indeholder kassettebånd

30
512 00 *1 m *a Serien udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m.
eller:
512 00 *1 m *i Serien udgivet af *e Landsarkivet for Sjælland m.m.

31
512 00 *1 m *a Kan downloades i *u http://www.dsa.dk/analyse/FB_2002/rapport.pdf *y PDF-format

32
512 00 *1 v *a 1975/76 med seriebetegnelsen: Medicinalstatistiske meddelelser
eller:
520 00 *1 v *i 1975/76 med seriebetegnelsen *t Medicinalstatistiske meddelelser

33
512 00 *1 m *a Hertil findes bilag i PDF-format *u http://www.foa.dk/graphics/pjecer/Arbejdsmarked/Bilagsrapport-fastholdelse.pdf *u http://www.foa.dk/graphics/pjecer/Arbejdsmarked/Bilagsrapport-fastholdelse2.pdf *y her

34
512 00 *1 m *i Også tilgængelig i PDF-format *u http://www... *y her

35
512 00 *1 m *i Også tilgængelig i Flash-format *u http://www... *y her

_