Felt 512 Note til beskrivelsen Felt 517 Note om målgruppe og anvendelighed

Felt 513 Note om fælles ophavsangivelse (musikoptagelser)

 1         kode for entitetsniveau
 a         note om fælles ophavsangivelse (sumdelfelt)
 e   G      ophavsangivelse, som giver anledning til opslag
 f   G      opgavsangivelse, som ikke giver anledning til opslag
 0      kode for ren nationalbibliografiFelt 513 anvendes, hvis materialet er et samlingsværk, der indeholder flere musiske værker, som har fælles ophavsangivelser - specielt udøveroplysninger.
De fælles ophavsangivelser placeres i felt 513, mens ophavsoplysninger til de enkelte værker placeres i felt 245 delfelt *e (og i felterne 700 eller 710.)

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet


I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *e og delfelt *f anvendes i stedet for sumdelfeltet, når man ønsker at kunne gøre data i delfelt *e og *f søgbare.


Eksempler
1
513 00 *1 u *a Daniel Barenboim, klaver

2
513 00 *1 m *e Wiener Philharmoniker *e Sir Georg Solti [conductor] *f producer: Christopher Raeburn

3
513 00 *1 u *a Danmarks Radios Symfoniorkester
513 00 *1 m *a Recording producers: Thomas Winther (Sinfonia concerante) & Michael Petersen (Concerto) ; sound engineers: Knud Drewsen (sinfonia concertante) & Jørn Jacobsen (Concerto)

_