Felt 513 Note om fælles ophavsangivelse (musikoptagelser) Felt 518 Note om anvendelsesklausul

Felt 517 Note om målgruppe og anvendelighed

 1         kode for entitetsniveau
 a         note om målgruppe og anvendelighed (sumdelfelt)
 b         note om målgruppe
 c         note om materialets sværhedsgrad
 d         note om pædagogisk anvendelse
 0      kode for ren nationalbibliografiFelt 517 anvendes til note om målgruppe, sværhedsgrad og oplysninger om pædagogisk anvendelse.

En standardiseret oplysning om et materiales målgruppe og anvendelighed (niveau/brugerkategori) kan angives efter DBC's emneordssystem i felt 666 delfelt *u.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet


I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *b, *c og *d.


Eksempler
1
517 00 *1 m *a For svagtseende

2
517 00 *1 u *a For folkeskolens ældste klasser

3
517 00 *1 u *a Målgruppe: Børn i førskolealderen

4
517 00 *1 u *a Anvendelse: Geografi og øvrige orienteringsfag på 5.-10. klassetrin

5
517 00 *1 u *a Kursus for voksne nybegyndere

6
517 00 *1 u *a Til brug ved Revidatas programmeringskursus

7
517 00 *1 u *a Fra 10 år

8
517 00 *1 u *a Let at læse

9
517 00 *1 u *a Scholarly & Professional *b Elsevier Science & Technology Books

10
517 00 *1 u *d Til kommunikativ sprogundervisning

_