Felt 517 Note om målgruppe og anvendelighed Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie

Felt 518 Note om anvendelsesklausul

 a      M   note om anvendelsesklausul
 u   G      link
 y   G      tekst til link
 0      kode for ren nationalbibliografiFelt 518 anvendes til note om begrænset tilgængelighed og klausulering i adgang til materialet.
Feltet anvendes kun til oplysninger, der gælder alle eksemplarer af materialet.

Oplysninger om den enkelte institutions benyttelsespraksis kan inddateres i lokal note eller i forbindelse med opstillingssignatur i felt 096 delfelt *u.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 518 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.
I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
518 00 *a Tilgængelig efter 1990

2
518 00 *a Klausuleret, kun til brug for læger og jurister

3
518 00 *a Godkendt til forevisning for alle fra 12 år og opefter

4
518 00 *a Utilgængelig indtil [dato]

5
518 00 *a Rights status not evaluated. For general information see *u http://www.loc.gov/rr/print/195@0332copr.html *y "Copyright and Other Restrictions...,"

_