Felt 523 Note om udgivelse i andre materialetyper Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker

Felt 525 Note om komplekse forhold til andre periodica

 a      V   note om komplekse forhold til andre periodicaFelt 525 anvendes til note om forhold til andre periodica, men kun sammen med periodicarelationsfelterne 860-879 og kun, hvis disse ikke er tilstrækkelige.
Relationsfeltet skal også inddateres, men ikke fremvises, hvis der findes et felt 525. Indholdet af felt 525 erstatter den note, der ville blive udskrevet fra relationsfeltet.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempel
1
245 00 *a Arbejdsgiveren
525 00 *a Hermed udgivet i perioden 1953-1977: Statistikken, og i perioden 1978 ff.: Statistikken. Arbejderløn, og: Statistikken. Funktionærløn
Hører sammen med felt 863 eksempel 3:
022 00 *a 0003-7818
245 00 *a Arbejdsgiveren
863 01 *t Statistikken *g 1953-1977 *z 0011-619X
863 01 *t Statistikken. Arbejderløn *g 1978- *z 0107-0851
863 01 *a Statistikken. Funktionærløn *g 1978- *z 0107-086X

_