Felt 538 Note om numre, der indgår i materialet Felt 540 Korporation, hvorfra et periodicum udgår (ISSN Danmark)

Felt 539 Note om grundlaget for katalogiseringen

 a      M   note om grundlaget for katalogiseringenFelt 539 anvendes især ved periodica. Hvis beskrivelsen er baseret på et andet nummer end det, der normalt ligger til grund for beskrivelsen, anføres nummerering og datering af det nummer, der er grundlag for beskrivelsen.
Feltet anvendes også ved beskrivelse af dynamiske onlinetilgængelige materialer.

RDA: Beskrivelsen baseres på det første nummer eller bind af materialet. Hvis et bibliotek ikke har det første nummer eller bind, baseres beskrivelsen på det første, der findes i biblioteket.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
539 00 *a Nr. 52, 8. årgang (29. december 1989)

2
539 00 *a Version dateret 21. januar 1997

_