Forrige afsnit Felt 540 Korporation, hvorfra et periodicum udgår (ISSN Network) Felt 555 Analytisk indholdsnote Næste afsnit

Felt 545 Note til periodikaadministration


 a      Pakkeidentifikation
 å      feltnumerator (analysenummer)

 

Delfelt *å Feltnumerator (analysenummer), se indledningen 2.3.1 .

_
. © Biblioteksstyrelsen 2003 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 3. udgave, April 2003. Til top Til top