Felt 555 Analytisk indholdsnote Felt 558 Monografi som værtspublikation

Felt 557 Periodicum som værtspublikation

Feltet kan ikke gentages

 a      M   værtspublikationens titel
 æ      M   identificerende tilføjelse
 b      M   redaktionelt forkortet titel
 h      M   hjemsted for forlag, distributør el.lign.
 i      M   navn på forlag, distributør el.lign.
 j      M   udgivelsesår, distributionsår el.lign.
 k      M   sidetal eller tilsvarende oplysninger
 l   G   M   note
 v      M   nummerering og/eller datering
 z      V   værtspublikationens ISSN
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost
 0      kode for ren nationalbibliografi


Felt 557 anvendes kun ved I-analyseposter = enkeltstående analyseposter med posttypekode 'i' i felt 004 delfelt *a.
I felt 557 inddateres en reference til værtspublikationen, hvis denne er et periodicum.
Værtspublikationens ID-nummer kan inddateres i felt 016.

Indhold i delfelterne *a *æ *b *h *i *j *k *l og *v beskriver LRM-entiteten manifestation.
Indhold i delfelt *z beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.

Delfelt *a anvendes til værtspublikationens titel.

I delfelt *b kan inddateres en af redaktionen forkortet titel.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for værtspublikationen. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Eksempler
1
004 00 *a i
245 00 *a Okkerrensning *c metoder, rensningseffekt, drift og økonomi *e af Lars Bo Christensen
300 00 *a S. 11-15 *b ill. *c 30 cm
557 00 *a Vand & miljø *v 1. årgang, nr. 3 (oktober 1984) *j 1984
700 00 *a Christensen *h Lars Bo

2
245 00 *a Kvinders organisation i det danske Socialdemokrati 1908-1969
557 00 *a Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie *v 13 (1979:okt.) *k S. 5-35
700 00 *a Dahlerup *h Drude

3
245 00 *a Møntskatten fra Kirke Værløse
300 00 *a S. 9-16
557 00 *a Årsskrift *æ Historisk Forening for Værløse Kommune *v 1992 *j 1992
700 00 *a Fornitz *h Michael

4
557 00 *a Forum *ø Kolding *v ... *k ...

5
557 00 *a Danish medical bulletin *v 39 (1992) *k S. 438-452
eller:
557 00 *b Dan.Med.Bull. *v 39 (1992) *k S. 438-452

_