Felt 558 Monografi som værtspublikation Felt 560-599 Lokale noter

Felt 559 Generel note (sumfelt)

 1         kode for entitetsniveau
 a         generel note
 u   G      link
 y   G      tekst til linkFelt 559 kan anvendes som sumfelt for notefelterne, dvs. at institutioner, der ikke ønsker at specificere én eller flere noter, kan nøjes med at anvende felt 559.


I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 559 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.
I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
559 00 *1 m *a Modstående sider med ens paginering
(se også felt 512 eksempel 25)

2
559 00 *1 v *a Udgivet i anledning af sparekassens 25 års jubilæum
(se også felt 507 eksempel 2)

_