Felt 570 Note om lokal opstilling Felt 596 Accessionsstatus

Felt 580 Note om bibliotekets beholdning

 a         note om bibliotekets beholdning
 c         stemmeoptællingFelt 580 kan for monografier anvendes til at angive beholdningen af et uafsluttet flerbindsværk. Når værket er afsluttet, inddateres den samlede fysiske beskrivelse i felt 300.

For periodica kan felt 580 anvendes til at angive beholdningen af et periodicum i fri tekst, mens felt 980 kan anvendes til at angive beholdningen i formateret form.
Hvis et bibliotek anvender felt 580 til periodicabeholdning, skal posten også indeholde felt 096 *z.


For musiske værker kan delfelt *c anvendes til at anføre bibliotekets beholdning af stemmer.


Eksempler
1
580 00 *a 12(1963)-14(1965)

2
580 00 *a (Skolepubl.) 1966:8-1967:21. Ukpl.

3
580 00 *a (Lukket mag.) 1972-1988

4
300 00 *a bd.
580 00 *a 1-4, 6
(uafsluttet flerbindsværk uden bindspecifikation)

4
580 00 *c fl 1, fl 2+picc, ob 1/2, cl 1/2, fag 1/2, cor 1/2/3/4, tr 1/2, Atrb, Ttrb, timp, gr cassa e piatti, cassa, tri, 3 vl 1/2, 2 vla, 3vlc e cb, arpa
(1. fløjte i 1 bind, 2. fløjte alternerende med piccolofløjte i 1 bind, 1. og 2. obo i hvert sit bind, 1. og 2. klarinet i hvert sit bind, 1. og 2. fagot i hvert sit bind, 1., 2., 3. og 4. horn i hvert sit bind, 1. og 2. trompet i hvert sit bind, altbasun og tenorbasun i hvert sit bind, pauker i 1 bind, stortromme og bækkener der spiller det samme i 1 bind, lilletromme i 1 bind, triangel i 1 bind, 3 ens 1. violiner og 3 ens 2. violiner (6 bind), 2 ens violastemmer, 3 ens stemmebind for violoncelli og kontrabasser som spiller det samme, harpe i 1 bind)

_