Felt 580 Note om bibliotekets beholdning Felt 600 Person eller værk af personligt ophav som emne

Felt 596 Accessionsstatus

 a         note om accessionsstatus
 x         eksemplarangivelse
 z         biblioteksnummerFelt 596 kan anvendes til angivelse af status i en bestillingspost, dvs. en post på materiale, der endnu ikke er indgået i biblioteket.
Når materialet indgår, kan feltet erstattes af felt 096.

Hvis felt 596 forekommer i posten, er delfelt *z obligatorisk ved udveksling.


Delfelt *z indeholder biblioteksnummer. Se http://www.slks.dk/

_