Felt 610 Korporation eller værk af korporativt ophav som emne Felt 630 Kontrolleret emneord

Felt 621 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien)

 a         stednavn
 b         land/stat
 e         administrativ inddeling
 f         tilføjelse
 j         emneord
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Tildeling af emnedata til kartografisk materiale i felt 621 er forbeholdt den nationalbibliografiske institution Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling.
Andre katalogiserende institutioner kan anvende felterne 631 eller 633.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
621 00 *a Mongoliet *j Nationalt atlas
621 00 *a Mongolske Folkerepublik

2
621 00 *a Stockholm *j Historisk kartografi
621 00 *j Byudvikling gennem flere perioder

3
621 00 *a New York *b U.S.A. *f stat *j Topografi
621 00 *a New York *b U.S.A. *f by *j Turisme

_