Felt 621 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien) Felt 631 Ukontrolleret emneord

Felt 630 Kontrolleret emneord

 a   G      kontrolleret emneord (sumdelfelt)
 b   G      andre bibliotekers kontrollerede emneord (sumdelfelt)
 f   G      kontrolleret faglitterært emneord
 g   G      andre bibliotekers kontrollerede faglitterære emneord
 s   G      kontrolleret skønlitterært emneord
 t   G      andre bibliotekers kontrollerede skønlitterære emneord
 u   G      lokal underdeling
 2   G      emneordssystem
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 630 anvendes til lokalt kontrollerede emneord, dog ikke til personnavne, korporationsnavne, stednavne, periodebetegnelser eller titler, som har egne felter.

Den enkelte katalogiserende institution kan vælge enten at gentage feltet for hvert delfelt eller at inddatere delfelterne i samme felt.

Ukontrollerede emneord placeres i felt 631.

DBC's emneordssystem inddateres i felt 666 eller felt 667.

Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *f og *s. De specifikke delfelter benyttes af katalogiserende institutioner, der ønsker at kunne generere specifikke fremvisningsformater eller søgenøgler.

Delfelterne *b er sumdelfelt for de specifikke delfelter *g og *t.

Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem. Se Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
630 00 *a eksport

2
630 00 *a airbrush

3
630 00 *a malerkunst *b maleteknik

4
630 00 *f rockmusikere *f amerikanske rockmusikere

5
630 00 *s ægteskab *s samfundssatire

6
630 00 *s rockere *t ungdomsbander

_