Felt 630 Kontrolleret emneord Felt 632 Geografiske koordinater for sted som emne

Felt 631 Ukontrolleret emneord

 a   G      ukontrolleret emneord (sumdelfelt)
 b   G      andre bibliotekers ukontrollerede emneord (sumdelfelt)
 f   G      ukontrolleret faglitterært emneord
 g   G      andre bibliotekers ukontrollerede faglitterære emneord
 s   G      ukontrolleret skønlitterært emneord
 t   G      andre bibliotekers ukontrollerede skønlitterære emneord
 8         sprogkode


Felt 631 anvendes til ukontrollerede emneord af enhver art.
Feltet anvendes også af DBC.

Den enkelte katalogiserende institution kan vælge enten at gentage feltet for hvert delfelt eller at inddatere delfelterne i samme felt.

Kontrollerede emneord placeres i felt 630.

DBC's emneordssystem inddateres i felt 666 eller felt 667.


Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *f og *s. De specifikke delfelter benyttes af katalogiserende institutioner, der ønsker at kunne generere specifikke fremvisningsformater eller søgenøgler.

Delfelterne *b er sumdelfelt for de specifikke delfelter *g og *t.

Delfelt *8 anvendes til sprogkode. Sprogkoden anvendes kun ved inddatering af emneord på andre sprog end dansk.
Liste over sprogkoder findes som Bilag D.


Eksempler
1
631 00 *a Rio-konferencen

2
631 00 *f kultursammenstød *f indianermyter

3
631 00 *f Grundtvig, N. F. S.
(ukontrolleret form eller ukontrolleret anvendelse)

4
631 00 *s kidnapning

_