Felt 665 Indeksering af skønlitteratur (Læsekompasset) Felt 667 Kontrolleret emneord efter DBCs emneordordssystem på andre sprog end dansk

Felt 666 Kontrolleret DBC emneord

 f   G      kontrolleret faglitterært emneord
 t   G      titel som emneord (faglitteratur)
 e   G      stednavn som emneord (faglitteratur)
 g   G      navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (faglitteratur)
 s   G      kontrolleret skønlitterært emneord
 r   G      titel som emneord (skønlitteratur)
 q   G      stednavn som emneord (skønlitteratur)
 h   G      navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (skønlitteratur)
 m   G      musikalsk genre som emneord
 n   G      musikalsk besætning som emneord
 p   G      periodebetegnelse (musik)
 l   G      stednavn (musikkens oprindelsesland)
 i   G      tidsangivelse
 o   G      genre/form
 u   G      niveau/brugerkategori
 0         verifikationskode for emneord tildelt materialet af DBC
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 666 anvendes til emneord i DBC's emneordssystem 1.

Det er valgfrit, om alle delfelter inddateres i samme felt eller feltet gentages for hver delfelttype eller for hvert delfelt.

Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Delfelt *0 (nul) anvendes her til at betegne, at emneordet er tildelt materialet af DBC.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
666 00 *f aztekerne *e Mexiko *o undervisningsmaterialer *u for gymnasiet *u for hf

2
666 00 *f stalinisme *f historie *f politiske forhold *f den 2. verdenskrig *f politiske partier *f nazisme
666 00 *e Tyskland *e Sovjetunionen
666 00 *i 1900-1909 *i 1910-1919 *i 1920-1929 *i 1930-1939 *i 1949-1949
666 00 *o biografier

3
666 00 *t Jammers minde

4
666 00 *s historiske romaner *q Norge *q København *i 1860-1869 *s mænd *s drenge *s mor-søn forholdet

5
666 00 *0 *f politisk magt
666 00 *0 *f civilsamfundet
666 00 *0 *f staten
666 00 *0 *g Harry Potter
666 00 *0 *o kronikker

6
666 00 *0 *s krimi
666 00 *0 *s detektiver
666 00 *0 *h Sherlock Holmes
666 00 *0 *q England
666 00 *0 *i 1800-1899


1. DBCs indekseringsvejledning. Faglitteratur. Dansk BiblioteksCenter. 1998
DBCs indekseringsvejledning. Skønlitteratur. Dansk BiblioteksCenter. 1998.
DBCs indekseringsvejledning. Musik. Dansk BiblioteksCenter. 1998.
_