Felt 667 Kontrolleret emneord efter DBCs emneordordssystem på andre sprog end dansk Felt 670 NAL emneord

Felt 668 Genrebetegnelse

 a         genrebetegnelse
 b   G      1. underdeling
 c   G      2. underdeling
 2         emneordssystem
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 668 anvendes til genrebetegnelse.

Kontrollerede emneord placeres i felt 630.

Ukontrollerede emneord placeres i felt 631.

DBC's emneordssystem inddateres i felt 666 eller felt 667.


Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem. Se Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempel
1
668 00 *a Historiske romaner *b 1600-1800 *c Danmark

_