Felt 008 Generelle søgekoder for bibliografiske materialer Felt 011 ID-nummer på hovedmaterialets post

Felt 009 Kode for materialebetegnelse

Feltet kan ikke gentages

 a   G   U   kode for generel materialebetegnelse (GMB)
 b   G   U   kode for supplerende generel materialebetegnelse
 c   G   U   kode for taktilt materiale
 d   G   U   kode for håndskrift/manuskript
 g   G   M   kode for specifik materialebetegnelse
 h   G   M   kode for supplerende specifik materialebetegnelse


Formålet med felt 009 er at sikre sameksistens med poster lavet efter andre katalogiseringsregler end RDA.
Det anbefales derfor at angive såvel den generelle som den specifikke materialebetegnelse i bibliografiske poster for alle materialetyper og på alle katalogiseringsniveauer.

Ved katalogisering af materiale i en flerpoststruktur angives felt 009 i hovedposten. Delfelterne *b og *h kan herudover optræde i sektions- og bindposter, fx hvis et enkelt bind består af kort.


Delfelterne *a *b *c og *d indeholder koder til beskrivelse af LRM-entiteten udtryk.
Delfelterne *g og *h indeholder koder til beskrivelse af LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Kode for generel materialebetegnelse
Den generelle materialebetegnelse defineres som en overordnet betegnelse for udtryksformen i eller formidlingsformen af et materiales indhold.

Delfelt *a kan maskingenereres ud fra indhold i felt 336.

Delfelt *b anvendes, hvis man af søgemæssige hensyn ønsker at supplere den generelle materialebetegnelse, fx tilføje koden for musikoptagelse til en videooptagelse af en koncert (*a = koden for video, *b = koden for musikoptagelse), eller til at angive en kode for et partielt indhold, fx at en bog også indeholder noder (*a = koden for tekst, *b = koden for musikalier).
Indholdet kan genereres automatisk ud fra indhold i felt 336.

Til angivelse af den generelle materialebetegnelse i delfelterne *a og *b anvendes følgende koder:

   KODE   GMB   INDHOLD
   a   tekst   tekst 
   c  musikalier  musikalier 
   e  kartografisk materiale  kartografisk materiale 
   g  billede  todimensionalt billedmateriale 
   m  levende billeder  film- og videooptagelser 
   r  lydoptagelse   lydoptagelse, ikke musik 
   s  musikoptagelse   lydoptagelse, musik 
   t  elektronisk materiale   elektronisk materiale 
   u  genstand   tredimensionalt materiale 
   v  sammensat materiale   sammensat materiale (se nedenfor)
   y  andet andre materialebetegnelser end ovennævnte
   x  uspecificeret uspecificeret

Koden 'v' for sammensat materiale anvendes, når der er mere end 3 materialebetegnelser, som i øvrigt kan være selvstændigt specificeret. Koden kan genereres automatisk ud fra felt 336, såfremt felt 336 forekommer mindst tre gange og uden samtidig forekomst af delfelt *3.

Delfelt *c kan indeholde koden a for taktilt materiale og benyttes i kombination med koderne for tekst, musikalier, kartografisk materiale samt genstande.
Indholdet kan genereres automatisk ud fra indhold i felt 336.

Eksempler
1
009 00 *a a *c a
(Bog med punktskrift)

2
009 00 *a c *c a
(Punktnoder)

3
009 00 *a e *c a
(Taktilkort)

4
009 00 *a g *c a
(Taktilt billede)

5
009 00 *a u *c a
(Taktil tredimensional form)

6
009 00 *a e *a u *c a
(Taktil globus)

Delfelt *d kan indeholde kode a for manuskript af eget værk og kode b for manuskript/afskrift af andres skrifter og benyttes ligesom koden i delfelt *c i kombination med koderne for tekst, musikalier og kartografisk materiale.


Kode for specifik materialebetegnelse
Den specifikke materialebetegnelse defineres som en betegnelse for det fysiske medie eller fremtrædelsesform, som et materiale optræder i.
Oplysningerne supplerer indholdet i felt 337 Medietype og 338 Bærertype.

Til angivelse af den specifikke materialebetegnelse i delfelterne *g og *h anvendes enten nogle almene koder for forskellige medier (første bogstav = x) eller særlige koder for de enkelte materialetyper (første bogstav identisk med koden for den tilsvarende generelle materialebetegnelse). I tvivlstilfælde foretrækkes den særlige kode.

KODER FOR SPECIFIK MATERIALEBETEGNELSE

Almene koder for fysisk medie

xa mikroform (hvis man ønsker det, kan de mere specifikke koder for mikroformer anvendes i stedet for xa - se nedenfor under mikroformer)
   xb dias
   xc cd
   xd dvd
   xe online
   xg minidisc
   xh kassettebånd (se også nh)
   xi DCC-bånd
   xj spolebånd (se også mj)
   xk grammofonplade
   xl plade
   xm model
   xn lydspor
   xo cartridge
   xx papirform
   xy uspecificeret fysisk medie

Kartografiske materialer (se også under de almene koder ovenfor)

   ed diagram
   ef profil
   eg globus
   ep perspektivkort
   es remote-sensing kort
   et snit

Musikalier (se under de almene koder ovenfor)

Lydoptagelser (se under de almene koder ovenfor)

Musikoptagelser (se under de almene koder ovenfor)

Film og videogrammer

   mj filmspole (skal anvendes frem for den almene kode xj)
   nh videokassette (skal anvendes frem for den almene kode xh)
   np videoplade (skal anvendes frem for den almene kode xl)

Todimensionale billedmaterialer (se også under de almene koder ovenfor)

   ga akvarel
   gb billedtæppe
   gc collage
   gg grafisk blad
   gk originalkunst
   gm maleri
   gp plakat
   gr kunstreproduktion
   gt tegning
   gx ekslibris
   ha arkitekturtegning
   hb billedkort
   hd ordkort
   hf fotografi
   hg flonellografmateriale
   hl flipover-materiale
   hm hologram
   ho postkort
   hp planche
   hr fotoreproduktion
   hs stereoskopisk billede
   ht teknisk tegning
   hy symbolkort
   kb billedbånd
   kt transparent

Elektronisk materiale (se også under de almene koder ovenfor)

   tb cd-rom
   tc magnetbånd
   tk diskette
   tg cd-i
   th dvd-video (skal anvendes frem for den almene kode)
   ti foto-cd
   to dvd-rom
   tu udvidelseskort

Tredimensionale genstande

   ua måleapparat
   ub laborativt materiale
   ud teaterdukke
   ue emnekasse
   ui materiale til indlæringsapparat
   uk skulptur
   ul spil
   um mikroskoppræparat
   ur diorama
   us udstillingsmontage
   ut legetøj
   uu puslespil
   uv øvelsesmodel

Mikroformer

   ia mikrokortkassette
   ic mikrofiche
   if mikrofilmkassette
   ih mikrofilmhulkort
   ik kanalmikrokort
   ip papirmikrokort
   is mikrofilmspole
   it mikrofilmstrimmel

Andre betegnelser (disse betegnelser anvendes i poster, der beskriver selve begivenheden og oprettes med det formål at fungere som værtsposter for anmeldelser)

   wt teateropførelse(r)
   wu udstilling(er)
   wf filmvisning(er)


Eksempler
1
009 00 *a t *g xe
245 00 *a Barndommens oase
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Barndommens oase [elektronisk materiale (online)]
eller
Barndommens oase [elektronisk materiale]

2
009 00 *a c *g xx
245 00 *a Julens sange
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Julens sange [musikalier]

3
009 00 *a m *g mj
245 00 *a Rejsen tilbage
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Rejsen tilbage [levende billeder (filmspole)]
eller
Rejsen tilbage [filmspole]

4
009 00 *a a *g xa
245 00 *a Safety factors influencing the acceptance of food irridation technology *c report ...
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Safety factors influencing the acceptance f food irridation technology [mikroform] : report

5
009 00 *a s *g xc
245 00 *a Spanish music
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Spanish music [musikoptagelse(cd)]
eller
Spanish music [musikoptagelse]
eller
Spanish music [cd]

6
009 00 *a g *g xb *a r *g xh
245 00 *a Verdens flygtninge
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Verdens flygtningen [billede (dias) + lydoptagelse (kassettebånd)]
eller
Verdens flygtninge [billede + lydoptagelse]
eller
Verdens flygtninge [dias + kassettebånd]

_