Felt 009 Kode for materialebetegnelse Felt 014 ID-nummer på post på højere niveau

Felt 011 ID-nummer på hovedmaterialets post

 a      V   ID-nummer på hovedmaterialets post


Felt 011 forekommer i poster med afhængige værker. Ved et afhængigt værk forstås et materiale, der er tæt tilknyttet et andet materiale, hovedmaterialet, og ikke skønnes at kunne fungere uden dette materiale. Samtidig skønnes hovedmaterialet at kunne fungere selvstændigt uden det afhængige værk.
Feltet indeholder ID-nummeret på hovedmaterialet, som kan være beskrevet i en enkeltstående post, en hovedpost, eller i sjældne tilfælde en sektionspost.

Et afhængigt værk i flere bind hægtes via hovedposten til hovedmaterialets post.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempel
1
001 00 *a 52858585
245 00 *a Færdighedsregning for 3. klasse

001 00 *a [Postens ID-nummer]
011 00 *a 52858585
245 00 *a Facitliste, færdighedsregning 3. klasse

_