Felt 011 ID-nummer på hovedmaterialets post Felt 015 ID-nummer på post på lavere niveau

Felt 014 ID-nummer på post på højere niveau

Feltet kan ikke gentages

 a      M   ID-nummer på post på højere niveau
 x         typekode


Felt 014 er obligatorisk ved katalogisering i flerpoststruktur.

Feltet anvendes til at sammenkæde post på et lavere niveau med en post på et højere niveau, fx bindpost med hovedpost eller sektionspost, eller sektionspost med hovedpost. Ved katalogisering af flerbindsværker anvendes delfelt *x ikke.

Felt 014 anvendes også til at sammenkæde artikler med værtspublikation, eller anmeldelser med det anmeldte værk.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *x anvendes ved sammenkædning af artikler med værtspublikation, eller anmeldelser med det anmeldte værk.
Der kan anvendes følgende typekoder:

   ANM Anmeldelse
   DEB Debatpost
   FOR Fortsættelsespost
   SMS Sammenskrivningspost


Eksempel
1
001 00 *a [Postens ID-nummer]
004 00 *a b
008 00 *a 1967 *v 1
014 00 *a [Hovedpostens ID-nummer]
021 00 *a 0-091-32213-X *c indb. *d £7,00
245 00 *g Vol. 1 *a A strategy for research *f illustrated by Joan Rice
260 00 *c 1967
300 00 *a xx, 394 s. *b ill., kort
534 00 *a Med register
Tilhørende hovedpost kan ses som eksempel 1 i felt 015.

_