Forrige afsnit Bilag F - Dansk linjeformat for udveksling af bibliografiske poster Bilag Næste afsnit

Bilag G - Anmeldte koder

I danMARC2 anvendes i forskellige felter og delfelter koder, som ifølge formatet skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen, før de tages i anvendelse. Anmeldelsen af koder skal ske for at sikre entydighed i koderne.


Koder for emnedatasystem anvendt i delfelt *2

 ARTB  Ældre artikelindeks DBC
 DBB    Danmarks Blindebibliotek
 DBC    Emneord DBC
 DBCM    DBC Medier
 DLB     Systematik Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
 FMB    F.M. Bendtsens Klassifikationssystem 
 IFI    Systematik Sportline

Koder fra Library of Congress' Subject Heading and Term Source Codes.

Andre koder anvendt i delfelt *2:

 dnd Kode for nationalbibliografisk nummer for DMO og DBI (felt 020)

(jf. National Bibliography Number Source Codes https://www.loc.gov/standards/sourcelist/national-bibliography.html )

 

Koder anvendt i felt 032 delfelt *a: Kode for nationalbibliografi

 ABU   Artikler (ugekode)
 ANU   Anmeldelser (ugekode)
 DAN   Dansk anmeldelsesindeks 
 DAR   Dansk artikelindeks 
 DBF   Dansk bogfortegnelse 
 DBI   Dansk billedfortegnelse 
 DBR   Dansk bogfortegnelses retroinddatering
 DBÅ   Dansk bogfortegnelses årskatalog
 DKF   Dansk kortfortegnelse 
 DLF   Dansk lydfortegnelse 
 DLR    Dansk lydfortegnelses retroinddatering
 DMF   Dansk musikfortegnelse 
 DMO   Danske musikoptagelser 
 DOP   Bibliografi over danske offentlige publikationer 
 DPF   Dansk periodicafortegnelse 
 DPO   Dania polyglotta 
 FBL   Føroysk bókaskrá (bøger)  
 FGS    Føroysk greinaskrá (artikler) 
 FKS    Føroysk kortskrá (kort) 
 FLS    Føroysk ljóðskrá (lydbøger)
 FNS    Føroyskir nótar (noder)
 FPF   Færøsk periodicafortegnelse (ophører pr. 31.12.2020)
 FSS    Føroysk sjónmiðlaskrá (film)
 FTL    Føroysk tónleikaskrá (musik)
 FTS    Føroysk tíðarritaskrá (tidsskrifter) 
 GBF   Grønlansk bogfortegnelse 
 GBÅ Grønlansk bogfortegnelses årskatalog
 GMO   Grønlanske musikoptagelser 
 GPF   Grønlansk periodicafortegnelse (ophører pr. 31.12.2021)
 IDO Danske netpublikationer
 IDP Danske elektroniske tidsskrifter
 KIP   Dansksprogede EU-publikationer 
 PLN   Pladeanmeldelser 
 VPA    
  Afgang af Tidsskrift til Dansk Artikelindeks
 VPT   Tilgang af tidsskrift til Dansk Artikelindeks
 VPO   Linkning til online version i Dansk artikelindeks, startår
 VPR   Værtspublikationer (Retrokonvertering)
 VPX   Linkning til online version i Dansk artikelindeks, slutår

 

Koder anvendt i felt 032 delfelt *x: Kode for fagbibliografi eller katalog

 

 BDK   Bibliografi over Dansk Kunst
 BST   Besættelsestidsbibliografien
 DHB   Dansk Historisk Bibliografi
 DLB  Dansk lokalbibliografi 
 DLH   Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
 DMB   Dansk Musiklitterær Bibliografi 
 KTP   Kongelige Teater programartikler
 SPO  Sportline

Dansk BiblioteksCenter anvender følgende koder i felt 032 delfelt *x:

 

Katalogkoder for seddelfortegnelser mv.

 

 BKM    Bibliotekskatalogiseret materiale
 BKR    Rettelser til bibliotekskatalogiseret materiale
 BKX    Ekspres- og bibliotekskatalogiseret materiale
 CDM    DBC's musik specialtilbud 
 CDR    Biblioteksmediers multimedietilbud 
 CDV    Biblioteksmediers filmtilbud
 CSR    Biblioteksmediers multimedie-særtilbud
 CSV    Biblioteksmediers film-særtilbud
 DAT    Posten udtrækkes i ugeleverance 
 FRD    Front Row deklaration 
 INV    Katalogiseringsservice for indvandrerlitteratur 
 UTI    Udenlandske titler 
 SFA    Seddelfortegnelse - Av materialer
 (AV fortegnelsen) 
 SFD    Seddelfortegnelse - Danske bøger
 (A/BS/H fortegnelsen og grundfortegnelse) 
 SFD197075    Trykte kort - danske bøger før 1976 
 SFG    Seddelfortegnelse - Musikoptagelser
 (G fortegnelsen) 
 SFM    Seddelfortegnelse - Musikalier
 (M fortegnelsen) 
 SFU    Materialevalgsfortegnelse for bibliotekskatalogiserede udenlandske titler
 (udgået kode - findes dog i ældre poster)
 SRA    Rettelse til seddelfortegnelse - AV materialer
 (AV fortegnelsen)
 SRD    Rettelse til seddelfortegnelse - Danske bøger
 (A/BS/H fortegnelsen og grundfortegnelse)
 SRG    Rettelse til seddelfortegnelse - Musikoptagelser
 (G fortegnelsen)
 SRM    Rettelse til seddelfortegnelse - Musikalier
 (M fortegnelsen)
 SXD  Ekspreskatalogiserede bøger
 TKI    Leveringskode for trykte kort
 (udgået kode - findes dog i ældre poster)

 

Katalogkoder for redigerede kataloger

 

 MUB    Musikalier for børn 
 MUK    Musikalier, klassisk 
 MUR    Musikalier, rytmisk musik 
 ROM    Romankatalog 

 

Katalogkoder for indberetningskataloger

 

 BDI    Børnebibliotekskatalog. Billed- og lydmedier 
 BGK    Børnebibliotekskatalog. Grammofonplader, kassettebånd 
 BLY    Børnebibliotekskatalog. Lydbøger, bog + bånd 
 BØK    Børnebibliotekskatalog. Bøger og tidsskrifter 
 NDF    Nyere dansk faglitteratur 
 NYB    Nye bøger 
 SKE    Katalog for skolebiblioteker, eleverne 
 SKO    Katalog for skolebiblioteker, skolebibliotekaren 

Digitaliserede samlinger:

DIGIBOG2   Digitaliserede bøger 1701-1918 (Det Kgl. Bibliotek)
DIGIFOEDTNODE   Digitale noder - publiceret digitalt (Det Kgl. Bibliotek)
DIGINODE   Digitaliserede noder (Det Kgl. Bibliotek)
STATNETPUB   Statslige netpublikationer (Det Kgl. Bibliotek)

 

Øvrige katalogkoder

ACC   Forkatalogiseringer 
ACE   Forkatalogisering (ikke optagelsesberettiget i nationalbibliografi) 
ACF   Forhåndsoprettet accessionspost
ACM   Accesionspost - musik
ACT   Præaccessionsposter
AIB   Artikler i Bøger (retrokonverteret)
AKI   Avis Kronik Index (retrokonverteret)
ARK   DBC Webarkiv
BLG Online tidsskrifter og databaser i Bibliotekernes Licensguide
BNG   Poster fra Bibliotekernes Netguide
DAI Dansk Artikelindeks (retrokonvertering)
DBT Danske blandede tidsskrifter (retrokonvertering)
DIG   Digtregister (retrokonvertering)
DIS   Katalogløse poster 
DIT  Posten udtrækkes i ugeleverance af netpublikationer
DOW Registreringer til projekt Downlaan
DPT   Dansk Provinstopografi (retrokonvertering)
DSD   Metadata fra den store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi
DTI   Dansk Tidskrift Index (retrokonverteret)
EBO   Registreringer til e-bog.dk
EBR   Konverterede poster fra Ebrary
EBS   Konverterede poster fra EBSCO
ERA   Registreringer til eReolen (abonnementsmodel)
ERE   Registreringer til eReolen.dk (klik-model)
ERL   Registreringer til eReolen.dk (licens-model)
EVE Eventyrindeks (retrokonvertering)
FFK   Færdig forkatalogisering
FSB   Filmstriben, Biblioteksportal
FSC   Filmcentralen
FSF   Filmstriben, Fjernadgangsportal
FSS   Udgået, erstattet af FSC
GDS   Gør-det-selv indeks (retrokonvertering)
HOB   Hobbyindeks (retrokonvertering)
IDA Elektroniske artikler
IDR Elektroniske anmeldelser
IDS   Elektroniske pladeanmeldelser
IDU Udgåede netpublikationer
KBP   Poster katalogiseret til Det Kongelige Biblioteks Pligtaflevering
LIF   Libry Film
LNK Registreringer til Linkreg
MID   Poster katalogiseret til MIDAS-projektet 
NEP Netpublikationer i Dansk Bibliotekscenters emnepakker mv.
NET Bibliotekskatalogiserede netpublikationer
NLL   Registreringer til netlydbog.dk (licensmodel)
NLY   Netlydbog.dk
NOV   Novelleregister (retrokonvertering)
OPR   Ufærdige poster 
OVE   Overbygningsmaterialer - kvalificeret med år og ugenummer, fx OVE202133
PLA   Pladeanmeldelser (månedskode)
PLU   Pladeanmeldelser (ugekode) (i ældre poster findes koden i 032 *a)
SAF   Konverterede poster fra Safari
SAI   Bjørnum, Ove: Sangindeks (retrokonverteret)
SAN   Sangindeks (retrokonvertering)
SAR   Sangregistrant (retrokonverteret)
SBP   Poster katalogiseret til Statsbibliotekets pligtaflevering
SDT   Skønlitteratur i danske tidsskrifter (retrokonvertering)
SNE Poster til Statens Netbibliotek
SPM Udgået
SPO   Sportline
STB   Poster katalogiseret for Danmarks Blindebibliotek
TDK   Tidsskrift.dk
TXS   Tidskriftsindex for skolebiblioteker
UTA   Udenlandske tidsskriftsanmeldelser

Koder anvendt i felt 996 Ejermarkering

 DBC   DBC-poster: bøger, musik, av m.v.
 IDX   DBC-poster: artikler og anmeldelser
 MUS   DBC-poster: musikanmeldelser
 RET   DBC-poster: Retroinddaterede poster og ufærdige poster

 

 

_