.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 025 reserveret til ISWC Felt 040 Katalogiseringskilde Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 032 Koder for nationalbiblografi eller katalogkoder

  a
x
Kode for nationalbibliografi
Katalogkoder

Felt 032 delfelt *a er forbeholdt nationalbibliografiske autoritetsposter

Delfelt *a anvendes til at angive til hvilken del af nationalbibliografien, posten hører. Periodenummeret sættes umiddelbart efter koden uden blanktegn imellem kode og nummer. De anvendte koder fremgår af Bilag G.

Delfelt *x
De anvendte koder fremgår af Bilag G. Nye koder skal anmeldes til Katalogdataudvalgets Sekretariat, før de tages i brug i delfelt *x. Koderne i delfelt *x kan uden mellemrum efterfølges af andre koder, f.eks. periodenummer.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top