.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 040 Katalogiseringskilde Felt 083 Klassifikation Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 042 Autoriseringskode

  a Autorisereringskode

Feltet anvendes til at angive om posten indeholder den autoriserede form eller om formen endnu ikke er endelig fastlagt.

Delfelt *a Autoriseringskode

1 Autoriseret form

Koden er et et-tal

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top