.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 083 Klassifikation Felt 110 Korporationsnavn Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 100 Personnavn

Feltet kan ikke gentages

  a
h
e
f
c
d
å

0

 
 
 
 
G
Efternavn eller fornavn alene
Fornavne
Romertal
Tilføjelse
Fødselsår
Dødsår
Feltnumerator

Kode for nationalbibliografien

Ikke vedtagne personnavneformer inddateres i felt 400.

Delfelt *f. Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning.

Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt.

Delfelt *0 anvendes i felt 100 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien.

Eksempler

1. 100 *a Munk *h Kaj

1/46-51 forbem. 2
2. 00 *a Ram Gopal

1/46-51 forbem. 1
3. 100 *a Mao *h Zedong

1/46-51 forbem. 1
4. 100 *a Hoffmann Hansen *h Hans Chr.

1/46B3a
5. 100 *a Lykke-Seest *h Hans

1/46B2
6. 100 *a Kirkegård *h Ole Lund

1/46B3a
7. 100 *A lacour *a La Cour *h Paul

1/46E1
8. 100 *a Louis *E 14 *e XIV *f konge af Frankrig

1/44B + 49B1
9. 100 *a Recke *h Ernst von der

1/46E1
10. 100 *a Joannes Diaconus *c 1100-tallet

1/52
11. 100 *a Hansen *h Ole *c f. 1900-01-19

1/52
12. 100 *a Hansen *h Ole *f kaptajn

1/53A
13. 100 *a Pearl *f søster

1/49F
14. 100 *a Henrik *f prins, Margrethe II, dronning af Danmark

1/49B2

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top