.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 139 Uniform titel (musikværker) ("standardtitel") Felt 151 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien) Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 140 Serietitel

Feltet kan ikke gentages

  a   Seriens hovedtitel
  æ   Identificerende ophavsangivelse (periodica)
  ø   Identificerende tilføjelse til titlen
  n   Numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion
  o   Titelpåsupplement eller sektion
  z   Seriens ISSN
  v   Seriens nummerering og datering
  å G Feltnumerator

  0   Kode for nationalbibliografien

Se også felt 130 og 139, som anvendes til uniforme titler og standardtitler ifølge praksis for folkebiblioteker for musikværker.

Delfelt *æ er en sammensmeltning af delfelt *ø og en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til titlen. Delfelt *æ anvendes kun til at adskille periodicatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse.

Delfelt *ø indeholder identificerende tilføjelser til adskillelse af periodicatitler eller sondringsdata for forskellige værker eller versioner med i øvrigt identiske titler eller udgavebetegnelser.

Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodikum katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlenpåsupplementet/sektionen i delfelt *o.

Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt.

Delfelt *0 anvendes i felt 140 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien.

Se også felt 018 ID-nummerpåanden form for uniform titel.

Se også felt 019, der anvendes til sammenkædning af en titelpost med en anden hjælpepost.

Eksempler

1. 140 *a Danske herregårde

 
2. 140 *a Arbejdspapirer *ø Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier, Aalborg Universitetscenter

1/102B

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top