.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 166 DBC emneord (DBC) Felt 170 NAL emneord Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 167 Emneord efter DBCs emneordssystem

Feltet kan ikke gentages

  f
t
e
s
r
q
m
n
p
l
i
o
u
å

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G
Kontrolleret faglitterært emneord
Titel som emneord (faglitteratur)
Stednavn som emneord (faglitteratur)
Kontrolleret skønlitterært emneord
Titel som emneord (skønlitteratur)
Stednavn som emneord (skønlitteratur)
Musikalsk genre som emneord
Musikalsk besætning som emneord
Periodebetegnelse (musik)
Stednavn (musikkens oprindelsesland)
Tidsangivelse
Formbetegnelse
Niveau/brugerkategori
Feltnumerator

Sprogkode

Felt 167 anvendes til emneord i DBCs emneordssystem anvendt i andre nationalbibliografier end den danske. Sprogkode er obligatorisk.

Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D i danMARC2.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top