.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 466 DBC emneord (DBC) Felt 470 NAL emneord Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 467 Emneord efter DBCs emneordssystem

  f
t
e

s
r
q

m
n
p
l

i
o
u
x
å

8

 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
G

Kontrolleret faglitterært emneord
Titel som emneord (faglitteratur)
Stednavn som emneord (faglitteratur)

Kontrolleret skønlitterært emneord
Titel som emneord (skønlitteratur)
Stednavn som emneord (skønlitteratur)

Musikalsk genre som emneord
Musikalsk besætning som emneord
Periodebetegnelse (musik)
Stednavn (musikkens oprindelsesland)

Tidsangivelse
Formbetegnelse
Niveau/brugerkategori
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Sprogkode

Felt 467 anvendes til se-henvisninger til emneord i DBCs emneordssystem anvendt i andre nationalbibliografier end den danske. Sprogkode er obligatorisk.

Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top