.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 540 Se-også henvisning fra serietitel Felt 553 Se-også henvisning til emneord (SUMFELT) Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 551 Se-også henvisning til emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien)

  a
b
e
f
j
x
å
G Stednavn
Land/stat
Administrativ inddeling
Tilføjelse (by, amt)
Emneord
Alternativ henvisende tekst
Feltnummerator

Feltet er forbeholdt den nationalbibliografiske institution Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling. Andre katalogiserende institutioner kan anvende felt 554.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top