.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 558 Se-også henvisning til Library of Congress geografisk... Felt 561 Se-også henvisning til Europæisk Pædagogisk Tesaurus Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 560 Se-også henvisning til MeSH emneord

  a
x
y
z
u
å
 
G
G
G
 
G
MeSH emneord
Generel underdeling
Kronologisk underdeling
Geografisk underdeling
Alternativ henvisende tekst
Feltnummerator

MeSH = Medical subject headings.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top