.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 566 Se-også henvisning til DBC emneord (DBC) Felt 570 Se-også henvisning til NAL emneord Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 567 Se-også henvisninger til emneord efter DBCs emneordssystem

  f
t
e

s
r
q

m
n
p
l

i
o
u
x
å

8

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
G

Kontrolleret faglitterært emneord
Titel som emneord (faglitteratur)
Stednavn som emneord (faglitteratur)

Kontrolleret skønlitterært emneord
Titel som emneord (skønlitteratur)
Stednavn som emneord (skønlitteratur)

Musikalsk genre som emneord
Musikalsk besætning som emneord
Periodebetegnelse (musik)
Stednavn (musikkens oprindelsesland)

Tidsangivelse
Formbetegnelse
Niveau/brugerkategori
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Sprogkode

Felt 567 anvendes til se-også henvisninger til emneord i DBCs emneordssystem anvendt i andre nationalbibliografier end den danske. Sprogkode er obligatorisk.

Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top