.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 590 Se-også henvisning til COMPASS emneord Felt 670 Note om kilde til fundne oplysninger Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 667 Generel intern note

  a
å

0

 
G
Note
Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien

Felt 667 anvendes til en generel intern note, som ikke hører hjemme i et af de andre notefelter.

Delfelt *å anvendes til at sammenkæde noten med det felt, den knytter sig til.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top