.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 670 Note om kilde til fundne oplysninger Felt 678 Note om biografiske eller historiske data Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 675 Note om afprøvne kilder. Ingen oplysninger fundet

  a
å

0

 
G
Kilde
Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien

I felt 675 oplyses de kilder, der er søgt i uden positivt resultat.

Delfelt *å anvendes til at sammenkæde noten med det felt, den knytter sig til.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top