Katalogiseringshåndbog med Bibliografiske hjælpemidler
for danske biblioteker

BiblioteksstyrelsenUnder udvikling

 

 
© Slots- og Kulturstyrelsen