Felt 320 Forkortelsesversion (punktbøger) Felt 336 Indholdstype

Felt 321 Notationsmetode for noder på punktskrift

 a      M   notationsmetode for noder på punktskrift


Felt 321 anvendes kun til punktbøger. Feltet vil forekomme i poster fra NOTA (tidl. Danmarks Blindebibliotek).


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Der anvendes følgende faste betegnelser for notationsmetode:
Afsnit for afsnit
Takt over takt
Takt efter takt
Node over node


Eksempel
1
321 00 *a Node over node

_