Felt 347 Digitale filkarakteristika Felt 500 Note om et periodicums frekvens

Felt 440 Seriebetegnelse i materialets form

 a      V   seriens hovedtitel
 n   G   V   numerisk betegnelse for del af værket
 o   G   V   titel på del af værket
 ø      V   identificerende tilføjelse til værket
 c   G   V   undertitel eller anden titelinformation
 e   G   V   ophavsangivelse
 p   G   V   seriens paralleltitel
 q   G   V   parallel numerisk betegnelse for del af værket
 r   G   V   paralleltitel på del af værket
 s   G   V   parallel undertitel eller anden parallel titelinformation
 t   G   V   parallel ophavsangivelse
 z   G   V   seriens eller underseriens ISSN
 v   G   V   nummerering og datering i serien
 0         verifikationskode
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspostSeriebetegnelsen i felt 440 er en del af beskrivelsen, og her inddateres seriebetegnelsen derfor altid i den form, den har i materialet. Der kan kun inddateres én seriebetegnelse i hvert felt 440.

Er seriebetegnelsen identisk med den normative form angives dette ved hjælp af verifikationskode, afviger seriebetegnelsen derimod fra den normative form (delfelt *a, *n, *o) inddateres denne i stedet i felt 840.

Idet en serie udgør et værk i sig selv, beskriver feltet LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodicum katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o.

I delfelt *z som kan gentages, angives seriens og/eller underseriens ISSN.
Bemærk at delfeltet kan forekomme som det eneste i felt 440.

Delfelt *v anvendes til angivelse af nummerering eller datering i serien i den form, der forekommer i materialet. En ensartet syntaks kan sikres ved at anvende alfabetiseringsdelfelt. Se eksempler nedenfor.

Delfelt *0 (nul) anvendes til verifikationskode, når seriebetegnelsen er identisk med den normative form. Se også Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for serien. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
440 00 *a Typophile chap books *v 7

2
440 00 *a Graeco-Roman memoirs *z 0306-9222 *v nr. 62 *6 http://id.loc.gov/authorities/names/n83706488

3
440 00 *a Memorandum fra Københavns Universitets Økonomiske Institut *v nr. 22

4
440 00 *a Works *e Charles Dickens *v v. 12

5
440 00 *a Concertino *c Werke für Schul- und Liebhaber Orchester

6
440 00 *a Bulletin of The Geological Society of Denmark *p Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening

7
440 00 *a Words *c their origin, use and spelling

8
440 00 *a Pjece *e Statens Husholdningsråd *ø 1992 *z 0908-9861

9
440 00 *a Berlingske leksikon bibliotek *v 9 *o Religion

10
440 00 *a Orienteringsfag *o Historie *v emnehæfte 17

11
440 00 *a Viewmaster science series *n 4 *o Physics

12
440 00 *a Papers and documents of the I.C.I *n Series C *o Bibliographies *v nr. 8 *p Travaux et documents de l'I.C.I. *q Série C *r Bibliographies

13
440 00 *a Roman om en forbrydelse *v 8

14
440 00 *a Studier *e udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland *ø Historisk Samfund for Sønderjylland *z 0109-9981 *V 7 *v nr. 7

15
440 00 *a Technical report *e NERI *z 0905-815X *V 69 *v no. 69
840 00 *a Faglig rapport fra DMU *V 69 *v no. 69

16
440 00 *a Sämtliche Werke *e Arnold Schönberg *N Abteilung 7 *n Abteilung VII *o Bearbeitungen *N Reihe B *n Reihe B *v 28

17
440 00 *0 *a Opera omnia *v 13 *o Chamber music *v 2

18
300 00 *a 3 bd. *b ill.
440 00 *a Achter het boek *v 17-1 *v 19-1 *V 22-1 *v jaarg. 17, afl. 1; jaarg. 19, afl. 1-3 *v jaarg. 22, afl. 1-3

19
440 00 *a Mensch und Umwelt im Holozän Tirols *v Bd. 1 *p Man and environment in the Holocene of Tyrol *v volume 1

20
440 00 *a DS-håndbog *v 111:1:2018 *v 111:3:2018 *v 111:6:2018 *z 0903-0484

21
440 00 *a Sämtliche Werke *e Arnold Schönberg *N Abteilung 7 *n Abteilung VII *o Bearbeitungen *N Reihe B *n Reihe B *v 28

_