Forrige afsnit Felt 840 Serietitel 860-879 Periodicarelationsfelter Næste afsnit

Felt 856 Elektronisk lokalisering og adgangsmåde

 a   G   navn på værtsmaskine, incl. domænenavn [host name]
 c   G   oplysning om komprimering [compression information]
 d   G   sti [path]
 f   G   filnavn, [electronic name]
 m   G   navn på kontaktperson eller e-mail-adresse [contact for access
assistance]
 o      operativsystem [operating system]
 p      portnavn [port]
 q      filoverførselsmodus [file transfer mode]
 s  G   filstørrelse [file size]
 u   G   URI [Uniform Resource Identifier]
 y   G   tekst til link
 v   G   åbningstid [hours access method available]
    G   wid-nummer på post fra andet bibliotek [record control number]
 x   G   intern note [non public note]
 z   G   note til brugerne [public note]
 2  protokol [access method]
 3      specifikation af partielt materiale [materials specified]

Felt 856 anvendes til oplysninger til lokalisering af elektronisk materiale. Feltet indeholder oplysning om, hvor det elektroniske materiale findes eller hvorfra, det er tilgængeligt.

Lokaliseringsoplysninger i felt 856 skal vedrøre adgangen til det katalogiserede materiale generelt.Oplysninger om et biblioteks konkrete adgang til materialet, fx oplysninger om licensaftaler, behandles som beholdningoplysninger og formateres i felt 980, 580 eller 096-099.

Note om adgangsmåde uden URL eller PURL inddateres i felt 501 .

De mest anvendte delfelter er *u, *z og *3.

Delfelt *u anvendes til en eventuelt klikbar adresse: URL eller PURL. PURL er en blivende URL, der er beregnet til at klikke videre på via en service, der holder styr på de skiftende URL. PURL består af 3 dele: protokol, omstilling til nuværende URL fra eventuelt tidligere URL, og et brugertildelt navn. PURL foretrækkes frem for URL .

Delfelt *u kan bruges, både alene eller sammen med URL eller PURL inddateret i delfelterne *2, *a, *d og *f.

Delfelt *z , som er en note til brugerne, anvendes foran delfelt *u til en indledende tekst. Delfelt *z kan også anvendes alene til en almindelig publikumsnote.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u, linket skal pege på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

I tilfælde af flere parvise forekomster af URL og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Delfelt *3 anvendes, hvis oplysningerne kun gælder en del af materialet. Se også 247 delfelt *u og 248 delfelt *u

De øvrige delfelter kan anvendes efter behov:

Delfelt *c . Hvis filen er komprimeret, oplyses i delfelt *c om hvilket program, der skal anvendes til udpakning. Delfeltet kan gentages, hvis der bruges 2 programmer, og det sidste nævnes først.

Delfelt *f kan gentages, hvis en logisk fil er blevet opdelt og lagret under forskellige navne, men sammen danner en intellektuel enhed. I alle andre tilfælde skal en fil, der kan findes under to eller flere forskellige filnavne, have et 856-felt for hvert navn. Delfelt *f anvendes også til navnet på et elektronisk dokument eller en elektronisk konference. 

Delfelt *m anvendes til navnet på en kontaktperson hos værten i delfelt *a.

I delfelt *s inddateres størrelsen af filen, som den ligger under det i delfelt *f anførte filnavn. Omfanget udtrykkes normalt i bytes. Hvis filnavnet er gentaget, kan delfelt *s også gentages, og det inddateres da umiddelbart efter det delfelt *f, som det knytter sig til. Filomfang oplyses ikke ved elektroniske tidsskrifter, fordi feltet drejer sig om selve tidsskriftet, ikke de enkelte numre.

Delfelt *2 indeholder et protokolnavn eller lignende, der definerer, hvorledes oplysningerne i resten af delfelterne skal anvendes. Delfelt *2 kan ikke gentages; hvis der er mere en en adgangsmåde til materialet, gentages feltet. Der er defineret en række standardbetegnelser for de mest anvendte protokoller. Under hver er angivet de obligatoriske delfelter, samt i parentes de delfelter der iøvrigt kan forekomme i feltet. De ikke nævnte delfelter kan teoretisk set anvendes, men der vil næppe blive brug for dem.

email Electronic mail
*a, *f (*m, *s, *x og *z)

ftp File Transfer Protocol
*a, *d, *f (*c, *g, *m, *o, *p, *q, *s, *x og *3)

remote Remote login (Telnet)
*a (*m, *o *p, *x, *z og *3)

dial-up Telefonforbindelse

http # Hypertext Transfer Protocol

gopher # Gopher protocol

news # USENET news

nntp # USENET news via NNTP adgang

wais # Wide Area Information Servers

file # Host specific file names

prospero # Prospero Directory Service

For alle betegnelser mærket med # gælder, at delfelt *u anvendes, men at anvendelse af øvrige delfelter er afhængig af den konkrete protokol.

Det er ikke nødvendigt at inddatere delfelt *2, da protokollen kan læses ud af første led af URL eller PURL.

Eksempler:

1

856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u http://www.fsk.dk *y Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling

2/9.7B16

2

856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u gopher://gopher.peabody.yale.edu

2/9.7B16

3

856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u http://www.sb.aau.dk/dlh *z Kræver
pc med lydkort samt programmet RealAudio for at høre
lydeksemplerne

 

4

856 00 *z Adgangsmåde: Internet *l aalnet *u telnet://lawlib wuacc.edu

 

5

856 00 *3 Table of contents *z Adgangsmåde: Internet *u http:/
lcweb.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html

 

_