Forrige afsnit Felt 879 Andre relationer (kun periodica) Felt 900-968 Henvisninger Næste afsnit

Felt 887 Data konverteret fra andet format end MARC

 a     feltindhold
 2      datakilde
_